Helsetjenester

Fysioterapi

Naprapat

Arbeidsplassvurderinger

Såletilpasning

Fysioterapi

Havna Frisksenter as har tre fysioterapeuter, alle med driftsavtale. Pasientbehandling har dekning via Helsedirektoratet ( HELFO), og pasienters egenandel på behandling følger HELFO sine retningslinjer. Utgifter til fysioterapi inngår i Egenandelstak for helsetjenester (Frikort). Egenandeler hos fysioterapeut – Helsenorge

Vi har lang og allsidig erfaring, og jobber med alle typer pasienter og diagnoser.

 

 

 

 

 

 

NAPRAPAT

Eirik startet naprapatklinikken på Havna i 2016 da han og familien flyttet til Myre.

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.
Naprapaten gir manuell behandling av muskel- og leddplager, og behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon.
KONTAKT

Eirik Stafseth
Optimal kropp naprapatklinikk 

+47 477 04 474
E-post: post@optimalkropp.no

Arbeidsplass-vurderinger

En arbeidsplassvurdering kartlegger samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Ved arbeidsplassvurdering kan en kartlegge arbeidstakers resursser og utfordringer ved utførelsen av en arbeidsoppgave, analysere arbeidsoppgavenes ulike elementer og hva som kreves for å mestre oppgavene. Vi kartlegger også psykososiale- og organisatoriske forhold som påvirker samspillet og utføring av arbeidet.

Såletilpasning

Innleggsåler kan hjelpe pasienter med å rette opp feilbelastning av foten. Vi tilpasser såler både forebyggende, for å avlaste skader og for bedre fotkomfort. For å vurdere om du kan ha nytte av såler og som grunnlag for såletilpasningen bruker vi en rekke forskjellige tester når vi undersøker. Vi utfører en grundig undersøkelse av ledd muskler og andre strukturer i føttene.